Adressen

Hoofdvestiging en postadres Houkesloot Toelevering B.V.

Tingietersstraat 8
8601 WJ Sneek

Tel: 0515 - 23 80 20
E: toelevering@houkesloot.nl

Bezoekadres en postadres Timmerfabriek Houkesloot B.V.

Tingietersstraat 8
8601 WJ Sneek

Tel: 0515 - 23 80 20
E: toelevering@houkesloot.nl

Bezoekadres en postadres Houkesloot Prefab B.V.

Newtonweg 2
8912 BD Leeuwarden

Tel: 0515 - 23 80 20
E: toelevering@houkesloot.nl

Downloads & Contact
16 Energiezuinige woningen Sexbierum
16 Energiezuinige woningen Sexbierum
16 Energiezuinige woningen Sexbierum

16 Energiezuinige woningen Sexbierum

Houkesloot leverde het casco voor zestien duurzame woningen. De woningen werden, in opdracht van Wonen Noordwest Friesland, door Aannemingsmaatschappij Friso gebouwd. Na de oplevering zijn testen uitgevoerd om de luchtdichtheid te bepalen. Hoe hoger de luchtdichtheid, hoe minder energieverlies en hoe duurzamer de woning.

Tijdens de metingen, die met een thermografische camera en een zogenoemde blowerdoortest uitgevoerd werden, bleek dat de woningen ruimschoots voldoen aan de eis van een qv;10* van 0,63 dm³/s.m². De woningen zijn gebouwd op een betonnen fundering met betonnen vloeren en geprefabriceerde betonnen wanden. De betonelementen zijn gemaakt door Houkesloot Toelevering. Het balansventilatiesysteem zorgt voor een prettig binnenklimaat en veel wooncomfort.

*) Qv;10 is een aanduiding voor de luchtdoorlatendheid van een woning. Qv is de luchtvolumestroom die ontstaat via kieren en naden en die zich tussen de verschillende bouwdelen van de schil van een gebouw bevindt. Deze wordt gemeten bij een drukverschil van 10 Pascal en aangeduid in kubieke decimeters per seconde.